OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

19 september 2021
--:--:--

 

Nataša Rajak, inšpektorica 

 

Judita Hvala, inšpektorica

 

Anja Žvab, višja občinska redarka

 

 

Informacijske ure v prostorih Občine Škocjan: vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, med 12.30. in 14.30 uro, v sejni sobi občine Škocjan.

 

 

Inšpekcijski službi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice ter Kostanjevica na Krki  lahko podate pisne prijave na predpisanem obrazcu:

 

 

  • po pošti na naslov: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, Trubarjeva cesta 5, 8310  Šentjernej

 

  •  na telefonsko številko 07/393-35-61, mob. 031/754-658.

 

 

V skladu s 1. odstavkom 16. člena Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Uradni list RS, št. 43/2007-uradno prečiščeno besedilo, 40/14) je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Potrebno pa je opozoriti na določbo 39. člena istega zakona, kjer je določeno, da se z globo 500,00 eurov kaznuje fizična oseba, ki poda inšpekciji lažno prijavo.

 

-          VlogaPriloge:

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI