OBČINA
ŠKOCJAN

2014

4 junij 2020
--:--:--

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

KNOBLEHARJEVO 2014

 

 

Petek, 20. junij 2014

17.00

SVEČANA PRIREDITEV OB 40. OBLETNICI VRTCA RADOVEDNEŽ PRI OŠ FRANA METELKA

ŠKOCJAN – večnamenski prostor OŠ Frana Metelka Škocjan.

19.00

ODPRTJE CESTE JERMAN VRH – Jerman Vrh (križišče pri Pungeršičevih).

Sobota, 21. junij 2014

18.00  

NOGOMETNI TURNIRZA POKAL OBČINE ŠKOCJAN – Športno igrišče Dule.

 

19.00  

ODPRTJE RAZSTAVE – OD RAZISKOVANJA OBLAČENJA V OBČINI ŠKOCJAN
DO PREDLOG ZA REKONSTRUKCIJSKO IZDELAVO NOŠ/KOSTUMOV

ZA IZVAJALCE/FOLKLORNIKE IN IZVAJALKE/FOLKLORNICE STAREJŠIH KRAJEVNIH

PLESOV FOLKLORNE SKUPINE PLAMEN – dvorana Metelkovega doma v Škocjanu.

 

Nedelja, 22. junij 2014

9.15    

ODPRTJE NOVO ASFALTIRANE CESTE STOPNO – Stopno (na križišču Slemena in Stopnega).

10.00  

DAN DRŽAVNOSTI Z MAŠO ZA DOMOVINO IN KULTURNIM PROGRAMOM – Stopno, pri cerkvi

Rožnovenske matere Božje.

Slavnostni mašnik: prelat Jožef Lap, stolni prošt in stolni župnik.

Slavnostni govornik: g. Jožef Magdič.

Kulturni program: Mešeni pevski zbor Majšperk, ansambel Popotniki in domači recitatorji.

14.00

KMEČKE IGRE ZA ODRASLE IN OTROŠKE KMEČKE IGRE – pri gasilskem domu v Škocjanu.

Ponedeljek, 23. junij 2014

20.00-22.00  

ZBIRANJE ŠARKLJEV, sprejem šarkljev za ocenjevanje– dvorana Kulturnega doma na Bučki.

Torek, 24. junij 2014           

8.00

POZDRAV POČITNICAM – večnamenski prostor OŠ Frana Metelka Škocjan, POŠ Bučka.

Podelitev spričeval in nagrad,spremljevalni program zaključnega dne.

21.00

OPERA TRAVIATAOB SPREMLJAVI ANSAMBLA FILHARMONIJE VENETO BENETKE – prireditveni

prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

Glasbeno-gledališka predstava oziroma operni projekt Glasbenega gledališča FIGARO je povzet

po Dumasovi drami Dama s kamelijami. Delo (v originalu La Dame aux camelias), zgodba o mladi

pariški kurtizani in njeni tragični usodi se vrti okoli razklanosti med družbeno sprejemljivim in narekom

srca ter aktualizira nemoč preseganja socialnih razlik.

Sreda, 25. junij 2014

8.00

POHOD PO KNOBLEHARJEVI POTI– zbor pred rojstno hišo misijonarja dr. Ignacija Knobleharja v

Škocjanu.

Pot nas bo vodila po markacijah Knobleharjeve poti in nas pripeljala na prireditveni prostor na Bučko,

kjer si boste lahko ogledali Semanji dan na Bučki.

9.00

SEMANJI DAN NA BUČKI – okolica Kulturnega doma Bučka.

SEJEM IN ROKODELSKA TRŽNICA.

ŠARKELJADA - RAZSTAVA OCENJENIH ŠARKLJEV.

LIKOVNA RAZSTAVA.

PRIKAZ SEJMARJENJA.

MERITVE SLADKORJA IN TLAKA V KRVI.

ZABAVA Z ANSAMBLOM FRANCA OCVIRKA.

16.00

20. OBLETNICA PODJETJA AVTO ODPAD KRAKOV – Hudenje (Avto odpad Krakov).

Četrtek, 26. junij 2014

8.00

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

– pri gasilskem domu v Škocjanu.

11.00

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV V PIKADU – Metelkov dom v Škocjanu.

19.00

OTVORITEV PLOČNIKA ŠKOCJAN–ZAVINEK – v Škocjanu (nasproti Bobičevih).

Petek, 27. junij 2014

17.00

OTROŠKI ŽIVŽAV –prireditveni prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

Zabavni program z ustvarjalnimi delavnicami za najmlajše.

18.00

SPREJEM UČENIH GLAV OBČINE ŠKOCJAN – sejna soba Občine Škocjan.

18.30

ODPRTJE RAZSTAVE »RAZGLEDNICE ŠKOCJANA« – dvorana Metelkovega doma v Škocjanu.

19.00

ŠKOCJAN POJE IN IGRA – dvorana Metelkovega doma v Škocjanu.

PREDSTAVITEV PEVSKIH SKUPIN OBČINE ŠKOCJAN.

PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM JUBILANTOM.

20.30

ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOM NOVI SPOMINI – prireditveni prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

PREDSTAVITEV GLASBENIH SKUPIN OBČINE ŠKOCJAN.

STOJNICE DRUŠTEV IN OSTALIH PONUDNIKOV.

 

Sobota, 28. junij 2014

7.00

RIBIŠKO TEKMOVANJE (S PLOVCEM) ZA POKAL OBČINE ŠKOCJAN – Dobrava pri Škocjanu

(zbor pred gostilno Selak).

Tekmovanje se bo odvijalo na reki Krki v Dobravi pri Škocjanu.

10.00

POHOD KNOBLEHARJEVE KONJENICE – zbor v Zavinku (pri Silvu Vovku).

5. tradicionalni pohod po mejah občine s prihodom na prireditveni prostor v Škocjan.

11.00

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI – igrišče za odbojko na mivki Dule.

19.00

PRIHOD KNOBLEHARJEVE KONJENICE IN VOŽNJA S KONJSKO VPREGO –prireditveni prostor

pred občinsko stavbo v Škocjanu.

19.30

RAZGLASITEV ŠPORTNIH REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM – prireditveni

prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

20.00

ŠKOCJANSKA CVIČKARIJA IN ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOM TONETA RUSA – prireditveni

prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

PODELITEV PRIZNANJ VINOGRADNIKOM.

STOJNICE DRUŠTEV IN OSTALIH PONUDNIKOV.

Nedelja, 29. junij 2014

9.00

MODROST IN IZKUŠNJE – SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV OBČINE ŠKOCJAN – prireditveni

prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

Srečanje starejših občanov, sv. maša ob 9. uri v župnijski cerkvi v Škocjanu, kulturni program ter pogostitev

udeležencev in druženje.

19.00

KONCERT OB 15-LETNICI FOLKLORNE SKUPINE PLAMEN Z GOSTI–prireditveni prostor pred občinsko

stavbo v Škocjanu.

Torek, 1. julij 2014

19.00

OTVORITEV CESTE ŠTERKOV VRT–HRASTULJE–na križišču cest starega in novega dela naselja Hrastulje.

Sreda, 2. julij 2014

DAN ODPRTIH VRAT OBČINE ŠKOCJAN

18.00

ODPRTJE RAZŠIRJENEGA POKOPALIŠČA V ŠKOCJANU – Škocjan (pred pokopališčem).

PREDSTAVITEV ENERGETSKE SANACIJE IN OBNOVE OBČINSKE STAVBE – pred občinsko stavbo

v Škocjanu.

RAZSTAVA UMETNIKA FERENCA CSERNIKA.

 

19.00

KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA ŠMIHEL Z DOMAČIMI GOSTI – dvorana Metelkovega doma

v Škocjanu.

Četrtek, 3. julij 2014

19.00

OTVORITEV JAVNE RAZSVETLJAVE IN OBNOVLJENEGA VODOVODA HUDENJE – Hudenje (hidrant

pri Lekšetovih).

Petek, 4. julij 2014

17.00

OTVORITEV DOSTOPNE CESTE DO MRLIŠKE VEŽICE IN MRLIŠKE VEŽICE V TOMAŽJI VASI –Tomažja vas

(na začetku dostopne ceste k mrliški vežici).

Sobota, 5. julij 2014

8.00

POHOD OB NEMŠKO-ITALIJANSKI OKUPACIJSKI MEJI OD TELČ DO BUČKE

(1941-1945).

Zbor ob 8. uri na Telčah, postanek na Slemenu (okrepčilo) in nato nadaljevanje poti do Kulturnega doma

na Bučki.

11.00

PRIREDITEV OB 69. OBLETNICI VRNITVE IZ IZGNANSTVA – dvorana Kulturnega doma na Bučki.

Prireditev ob 69. letnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva s kulturnim programom.

17.00

OTVORITEV NOVOSTI V ŠPORTNEM PARKU POLJANE – Velike Poljane.

OTVORITEV OTROŠKIH IGRAL IN OSTALIH NOVOSTI V PARKU

 

20.00

KNOBLEHARJEVA AKADEMIJA– župnijska cerkev v Škocjanu.

Slavnostna akademija ob obletnici rojstva dr. Ignacija Knobleharja, misijonarja in raziskovalca Belega Nila.

Slavnostni govornik: g. Amadej Jazbec – župnik Župnije sv. Martin v Trbovljah.

Nedelja, 6. julij 2014

17.00

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOCJAN – dvorana Metelkovega doma v Škocjanu.

PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE OBČINE ŠKOCJAN.

 

S slavnostno sejo, kulturnim programom ter podelitvijo občinskih priznanj in nagrade bomo počastili in

zaključili praznovanje Praznika Občine Škocjan – KNOBLEHARJEVO 2014.

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE