OBČINA
ŠKOCJAN

2013

4 junij 2020
--:--:--

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Praznovanje občinskega praznika Občine Škocjan – KNOBLEHARJEVO 2013:

 

Petek, 21. junij 2013

8.00

PRIREDITEV OBDNEVU DRŽAVNOSTI – OŠ Frana Metelka Škocjan.

Obeležitev praznika, podelitev pohval in nagradučencem.

Sobota, 22. junij 2013

14.00  

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI – igrišče za odbojko na mivki Dule.

Turnir dvojic in mešanih trojk ob občinskem prazniku.

 21.00

OPERA ANTONA FOERSTERJA GORENJSKI SLAVČEK OB SPREMLJAVI SIMFONIČNEGA ORKESTRA

–prireditveni prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

Če bo slabo vreme, bo predstava v telovadnici OŠ Frana Metelka Škocjan.

 

Dogajanje v tej predstavi je postavljeno na vas v okolici Primorske. Preprostost in razumljivost

zgodbe, njena sporočilnost, dogajanje v domačem okolju, komične situacije, ljudske pesmi,

navidezna »zmaga« nad tujcema, ljubka in iskrena glasba – vse to so dejavniki, ki Gorenjskega

slavčka uvrščajo med največkrat izvajane in najbolj priljubljene slovenske opere.

Zasedba:ZDRAVKO PERGER režija.

           Majda: BARBARA SORČ –mezzosopran.                     Minka: KATARINA PERGER –sopran.

Franjo: MATEJ VOVK / ANDREJ DEBEVEC –tenor.
Chansonnete: ZDRAVKO PERGER –bariton.                  Ninon: URŠKA KASTELIC –sopran.

Štrukelj: SILVO ŠKVARČ –bas.                                   Rajdel: ALIAŽ ŽGAVEC – tenor.

Krčmar: DAMIAN ŠKVARČ – basbariton.                      Lovro: MARKO FERJANČIČ – bariton.

Vokalna skupina ŠUMNJAK, Budanje.                           Vokalna skupina GRLICA, Budanje.

Simfonični orkester Domžale – Kamnik.                        Folklorna skupina Plamen.

Nedelja, 23. junij 2013

10.00  

DAN DRŽAVNOSTI Z MAŠO ZA DOMOVINO IN KULTURNIM PROGRAMOM – Stopno, cerkev

Rožnovenske matere Božje.

Slavnostni mašnik: kapucin p. Marko Senica iz Krškega.

Slavnostni govornik: akademik dr Kajetan Gantar.

Kulturni program: Akademski pevski zbor Alojzij Mav, otroški pevski zbor, domači recitatorji.

PRAZNOVANJE 20. OBLETNICE DELOVANJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠKOCJAN

14.00  

KMEČKE IGRE ZA ODRASLE IN OTROŠKE KMEČKE IGRE – pri Gasilskem domu Škocjan.

18.00–20.00              

ZBIRANJE ŠARKLJEV, sprejem šarkljev za ocenjevanje – Kulturni dom Bučka.

Ponedeljek, 24. junij 2013

8.00

POZDRAV POČITNICAM, podelitev spričeval in nagrad – OŠ Frana Metelka Škocjan.

Predstavi za učence: Mali princ (od 5. do 8. r.) in Otroci sveta (od 1. do 4. r.)  ter spremljevalni

program zaključnega dneva.

10.30  

POZDRAV POČITNICAM, podelitev spričeval in nagrad – Podružnica Bučka.

OTVORITEV NOVIH IGRAL.

Torek, 25. junij 2013

8.00    

POHOD PO KNOBLEHARJEVI POTI– zbor pred rojstno hišo misijonarja dr. Ignacija Knobleharja

v Škocjanu.

Pot nas bo vodila po markacijah Knobleharjeve poti in nas pripeljala na prireditveni prostor

na Bučko, kjer si boste lahko ogledali Semanji dan na Bučki.

8.30    

ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE »BUČKA, PUŠELJC DOLENJSKE« – Kulturni dom Bučka.

Razstava del likovne kolonije, ki je na Bučki potekala 8. junija 2013.

9.00    

SEMANJI DAN NA BUČKI – okolica Kulturnega doma Bučka.

RAZSTAVA OCENJENIH ŠARKLJEV.

SEJEM IN ROKODELSKA TRŽNICA.

ZABAVA Z ANSAMBLOM FRANCA OCVIRKA.

13.00  

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE MEHAK, tema konjeništvo – Kmetija Mehak (Gorenje Dole).

Prikaz preskakovanja ovir in spretnostno jahanje.

15.00

EKO DAN – OGLED RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE, BIODINAMIČNA DELAVNICA, MOČ RASTLIN

– Kmetija Mehak (Gorenje Dole).

Delavnico bo vodil g. Jože Lusavec.

Četrtek, 27. junij 2013

17.00  

ODPRTJE NOVEGA ŠPORTNEGA PARKA POLJANE –Velike Poljane.

Petek, 28. junij 2013

9.00    

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

pri Gasilskem domu Škocjan.

11.00  

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV V PIKADU– Metelkov dom v Škocjanu.

17.00  

OTROŠKI ŽIVŽAV – prireditveni prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

Zabavni program z ustvarjalnimi delavnicami za najmlajše.

18.00  

SPREJEM UČENIH GLAV OBČINE ŠKOCJAN– sejna soba Občine Škocjan.

Sprejem Zoisovih štipendistov ter učencev, vpisanih v Zlato knjigo OŠ Frana Metelka Škocjan v

šolskem letu 2012/13.

18.30  

ODPRTJERAZSTAVE »NE POZABIMO« – dvorana Metelkovega doma.

Izbor slik likovnih kolonij v Kobilah v letih 2006–2011.

19.00  

ŠKOCJAN POJE IN IGRA– dvorana Metelkovega doma.

PREDSTAVITEV PEVSKIH SKUPIN OBČINE ŠKOCJAN.

PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM JUBILANTOM.

20.00

ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOM POGUM– prireditveni prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

RAZGLASITEV REZULTATOV FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA.

PREDSTAVITEV GLASBENIH SKUPIN OBČINE ŠKOCJAN.

STOJNICE DOMAČIH DRUŠTEV.

Sobota, 29. junij 2013

7.00

RIBIŠKO TEKMOVANJE ZA POKAL OBČINE ŠKOCJAN – zbor pri gostilni Selak.

Tekmovanje se bo odvijalo na reki Krki v Dobravi pri Škocjanu.

8.30

POHOD KNOBLEHARJEVE KONJENICE –zbor v Zavinku (pri Silvu Vovku).

Pohod Knobleharjeve konjenice po občini s prihodom na prireditveni prostor.

9.00    

NOGOMETNI TURNIR ZA POKAL OBČINE – Športni park Poljane (Velike Poljane).

PRAZNOVANJE 40-LETNICE DELOVANJA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠKOCJAN

17.00

POSVET: »ALI SLOVENIJA RES NE POTREBUJE MALIH VINOGRADNIKOV?«– prireditveni prostor

pred občinsko stavbo v Škocjanu.

18.00

PRIHOD KNOBLEHARJEVE KONJENICE IN VOŽNJA S KONJSKO VPREGO – prireditveni prostor pred

občinsko stavbo v Škocjanu.

18.30

ZASADITEV POTOMKE ŽAMETNE ČRNINE Z LENTA– predavtobusno postajo v Škocjanu.

POZDRAV CVIČKOVE PRINCESE IN KRALJA CVIČKA.

19.30

RAZGLASITEV ŠPORTNIH REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM – prireditveni prostor

pred občinsko stavbo v Škocjanu.

20.00  

ŠKOCJANSKA CVIČKARIJA INZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOM BRATOV POLJANŠEK – prireditveni

prostor pred občinsko stavbo v Škocjanu.

PODELITEV PRIZNANJ VINOGRADNIKOM.

Nedelja, 30. junij 2013

9.00    

MODROST IN IZKUŠNJE – SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV OBČINE ŠKOCJAN– prireditveni prostor

pred občinsko stavbo v Škocjanu.

Kulturni program ter pogostitev udeležencev in druženje.

Ob 11. uri sv. maša, ki jo bo v župnijski cerkvi daroval Dejan Pavlin, letošnji novomašnik iz

Šentjerneja.

20.00

LETNI KONCERT FOLKLORNE SKUPINE PLAMEN Z GOSTI IZ TUJINE – prireditveni prostor pred

občinsko stavbo v Škocjanu.

Ponedeljek, 1. julij 2013

18.00

ODPRTJE CESTE DOL. RADULJE, SELA, KRIŽE–Sela (pri Lekšetovih).

Sreda, 3. julij 2013

18.00

ODPRTJE CESTE DOL. DOLE, JELENDOL –Jelendol (pri avtobusni postaji).

Četrtek, 4. julij 2013

18.00

ODPRTJE MOSTU V GRMOVLJAH –Grmovlje (pri mostu).

Petek, 5. julij 2013

17.00

ODKRITJE SPOMENIKA SOVAŠČANU ZAGRADA JOŽETU POVŠETU– Zagrad.

19.00

ODPRTJE RAZSTAVE SLIKARJA JOŽETA KUMRA– dvorana Metelkovega doma v Škocjanu.

Možnost odkupa umetnikovih del.

 

20.00

KNOBLEHARJEVA AKADEMIJA– župnijska cerkev v Škocjanu.

Slavnostna akademija ob obletnici rojstva dr. Ignacija Knobleharja, misijonarja in raziskovalca Belega

Nila.

Slavnostni govornik: generalni vikar, prošt novomeškega kapitlja, prelat Božidar Metelko.

Kulturni program: baritonist Zdravko Perger.

ODKRITJE TABLE PRI KNOBLEHARJEVEM SPOMENIKU.

 

Sobota, 6. julij 2013

8.00

POHOD OB NEMŠKO-ITALIJANSKI OKUPACIJSKI MEJI (1941–1945),zbor ob 8. uri na Telčah – postanek

na Slemenu (okrepčilo) in nato nadaljevanje poti do Kulturnega doma Bučka.

11.00

SPREJEM POHODNIKOV OB 68-LETNICI IZGNANSTVA – Kulturni dom Bučka.

Prireditev ob 68-letnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva.

18.00

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOCJAN – dvorana Metelkovega doma v Škocjanu.

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOCJAN.

 

S slavnostno sejo, kulturnim programom in podelitvijo občinskih priznanj bomo počastili praznik Občine

Škocjan – KNOBLEHARJEVO 2013.

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE