OBČINA
ŠKOCJAN

2012

4 junij 2020
--:--:--

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

KNOBLEHARJEVO 2012

 

od 16. junija 2012 do 7. julija 2012

 

 

Sobota, 23. junij 2012:

 

18.00               ODPRTJE 3. LIKOVNE RAZSTAVE SEKCIJE KD BUČKA – AMBROZZIA TER ODKRITJE

                          KIPA  MARTINA KEBRA

20.00               ŠARKELJADA 2012 – sprejem šarkljev za ocenjevanje v okviru državnega tekmovanja

                          od 20. do 22. ure.

 

Nedelja, 24. junij 2012

 

10.00               DAN DRŽAVNOSTI Z MAŠO ZA DOMOVINO IN KULTURNIM PROGRAMOM

                          Stopno, cerkev Rožnovenske matere Božje.

                          Slavnostni mašnik – ljubljanski stolni prošt g. Jožef Lap.

                          Slavnostna govornica – ga. Rosvita Pesek.

                          Kulturni program: Lavrenciji z Rake in otroški pevski zbor Podružnice Bučka.

 

Ponedeljek, 25. junij 2012

 

8.00                 POHOD PO KNOBLEHARJEVI POTI – zbor pred rojstno hišo misijonarja dr. Ignacija

                         Knobleharja v Škocjanu. Pot nas bo vodila po markacijah Knobleharjeve poti in nas

                         pripeljala na prireditveni prostor na Bučko, kjer si boste lahko ogledali Semanji dan

                         na Bučki.

9.00                 SEMANJI DAN NA BUČKI 

                         Turistično-zabavna prireditev s področja ohranjanja dediščine s prikazom sejmarjenja in

                         rokodelsko tržnico, sejemska ustvarjalnica      – delavnica, podelitev krajevnih priznanj,

                         razstava ocenjenih šarkljev in likovna razstava umetniških del likovne sekcije

                         Ambrozzia.

                        Zabava z ansamblom Slučaj.

 

                               Četrtek, 28. junij 2012

 

18.00                     OTVORITEV NOVEGA VODOVODA ZAVINEK, STARA VAS IN HRASTULJE TER

                               IZGRADNJE KANALIZACIJE IN PREPLASTITEV LOKALNE CESTE V VASI ZAVINEK

 

Petek, 29. junij 2012

 

19.00                ŠKOCJAN POJE IN IGRA

                          PREDSTAVITEV PEVSKIH SKUPIN OBČINE ŠKOCJAN,

                          PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM.

20.00                ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOM OKROGLI MUZIKANTI

                                           RAZGLASITEV REZULTATOV FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA,

                            PREDSTAVITEV GLASBENIH SKUPIN OBČINE ŠKOCJAN,

                            STOJNICE DOMAČIH DRUŠTEV.

 

                               Sobota, 30. junij 2012

 

17.00               OTVORITEV CESTE DO ŠOLE IN NOVOZGRAJENEGA PLOČNIKA V NOVEM DELU

                         ŠKOCJANA

                          Slavnostni govornik - evropski poslanec, g. dr. Milan Zver,.

                          V kulturnem programu nastopa moški pevski zbor iz st. Kanziana iz Avstrije.

17.30               PRIHOD KNOBLEHARJEVE KONJENICE IN VOŽNJA S KONJSKO VPREGO

18.00               OTVORITEV IN PREVZEM LABORATORIJA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠKOCJAN

19.00               RAZGLASITEV ŠPORTNIH REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM

20.00               ŠKOCJANSKA CVIČKARIJA IN ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOM DONAČKA

                          PODELITEV PRIZNANJ VINOGRADNIKOM,

                          POZDRAV CVIČKOVE PRINCESE IN KRALJA CVIČKA.

 

                               Nedelja, 1. julij 2012

 

18.30               FOLKLORNI VEČER FS PLAMEN Z GOSTI

20.00               ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOM POPOTNIKI

 

 

                               Sreda, 4. julij 2012

 

18.00                          OTVORITEV MRLIŠKE VEŽICE SV. TOMAŽ

19.00                          OTVORITEV VODOVODA MALE POLJANE, KLENOVIK, ZAGRAD

 

                              Četrtek, 5. julij 2012

 

20.00                          KNOBLEHARJEVA AKADEMIJA

                                    Slavnostna akademija ob obletnici rojstva dr. Ignacija Knobleharja,

                                    misijonarja in raziskovalca Belega Nila.

 

                               Petek, 6. julij 2012

 

18.00                          SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOCJAN

                                                     Podelitev priznanj Občine Škocjan.

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE