OBČINA
ŠKOCJAN

ZBIRANJE VLOG ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE ŠKOCJAN - SD1

18 oktober 2018
--:--:--