OBČINA
ŠKOCJAN

ZBIRANJE VLOG ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE ŠKOCJAN - SD1

20 februar 2019
--:--:--