OBČINA
ŠKOCJAN

ZBIRANJE VLOG ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE ŠKOCJAN - SD1

19 januar 2018
--:--:--