OBČINA
ŠKOCJAN

ZBIRANJE VLOG ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE ŠKOCJAN - SD1

22 april 2018
--:--:--