OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

SUBVENCIJA OBRESTNE MERE ZA PODJETNIŠKE KREDITE TUDI V LETU 2020

28 oktober 2020
--:--:--

1.4.2020

SUBVENCIJA OBRESTNE MERE ZA PODJETNIŠKE KREDITE TUDI V LETU 2020

 

Občina je tudi v letu 2020 zagotovila proračunska sredstva za Subvencijo obrestne mere podjetniških kreditov na območju občine. Razvojni center Novo mesto d.o.o., kot izvajalec sheme, je 1. 4. 2020 na spletni strani objavil Povabilo »Sofinanciranje obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2020«. Upravičene so obresti, ki so nastale in bile plačane v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Na razpis se lahko prijavijo mikro in male gospodarske družbe, samostojni podjetniki, fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in socialna podjetja.

 

Povabilo in vloga sta objavljena na povezavi https://www.rc-nm.si/sofinanciranje-subvencije-obrestne-mere-podjetniskih-kreditov-na-obmocju-dolenjske-2020/

 

Rok za oddajo vloge je 20. 10. 2020, do 14. ure.

 

Za vse informacije lahko kontaktirate Razvojni center Novo mesto d.o.o., go. Miljano Balaban na telefonsko številko 07/ 33 72 987 ali na e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE