OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD NOVO MESTO

25 oktober 2021
--:--:--

Na podlagi 3., 4. in 15. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti(Uradni list RS  št. 29/10), 32. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS  št. 72/10) in 22. ter 23. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS  št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/084/1020/11111/13 in 68/16) je Občina Škocjan sklenila pogodbo o sofinanciranju izvajanja programov in dejavnosti Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Novo mesto. V proračunu Občine Škocjan za leto 2021 je za sofinanciranje izvajanja programov preko javnega sklada planiranih 900,00 EUR, kar predstavlja tudi pogodbeno vrednost.

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je ustanovljen z namenom, da omogoča strokovno in organizacijsko pomoč pri razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti društvom, skupinam in posameznikov v občinah oz. lokalnih skupnostih v Republiki Sloveniji. Območna izpostava pokriva delovanje kulturnih društev in skupin na območju občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Žužemberk in v MO Novo mesto. Območna izpostava JSKD RS, Novo mesto je v mesecu marcu na občino posredovala Letno poročilo o izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2020 ter Program dela območne izpostave za leto 2021.

 

Poslanstvo Sklada je uresničevanje nacionalnega interesa na področju ljubiteljskega kulturno umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. Skupaj z mrežo izpostav skrbi za strokovno, izobraževalno, predstavitveno delovanje ljubiteljske kulture, za možnost primerjave, preglednosti in tekmovanja na območni, medobmočni in državni ravni za vsa umetnostna področja (glasba, folklora, gledališče, lutke, ples, literatura …). Vse to z namenom medsebojne primerjave in vrednotenja dosežkov ter spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti kulturnih društev in posameznikov. Posebno skrb namenjajo izobraževalno-ustvarjalnim programom za otroke, mladino in odrasle, kjer lahko udeleženci pod strokovnim vodstvom mentorjev krepijo svoje ustvarjalne sposobnosti in kreativnosti. 

 

Na območju območne izpostave sklada je registriranih preko 200 kulturnih društev. V preteklem letu so veliko pozornosti namenili predvsem izobraževalnim programom, saj je bila možnost izvedbe prireditev zaradi COVID situacije zelo okrnjena. Program območne izpostave JSKD RS Novo mesto za leto 2021 zajema načrtovan program prireditev in izobraževalnih delavnic. Občanom, društvom in skupinam je omogočeno sodelovanje na vseh območnih srečanjih in revijah, ki jih Območna izpostava JSKD organizira za področje vokalne, instrumentalne, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, literarne in likovne dejavnosti. Občanom, društvom, skupinam, učencem OŠ F. M. Škocjan je omogočena udeležba na prireditvah, izobraževanjih in delavnicah, ki jih organizira Območna izpostava JSKD (šola kreativnega pisanja, improvizacijsko gledališče, gledališka maska ...).TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI