OBČINA
ŠKOCJAN

Razpis za letovanje otrok Debeli Rtič 2017

22 april 2018
--:--:--

 

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK

NA DEBELEM RTIČU 2017

 

1. izmena: od 15.7. do 22.7. 2017

2. izmena: od 22.7. do 29.7.2017

KDO SE GA LAHKO UDELEŽI

 

-          otroci od 1. do 9. razreda

 

-          otroci, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so pogosteje bolni in imajo dva ali več zapisov v obdobju od 29.1.2016 do 24.2.2017

 

 

CENA LETOVANJA

Prispevek staršev za letovanje:

 

1. družine, prejemnice denarne socialne pomoči

(potrebno oddati odločbo o denarni socialni pomoči)

30 €

2. ostali

65 €

 

*Prispevek za starše z zasebno dejavnostjo je 65 €.

 

NAČIN PRIJAVE

Pri  svetovalni službi na OŠ oddate:

 

-          PREDLOG POTRJEN OD ZDRAVNIKA in izpolnjen z osebnimi podatki

 

-          IZJAVE, ki jih pridobite pri svetovalni delavki,

 

-          ODLOČBO O DENARNI SOCIALNI POMOČI, če ste njen prejemnik,

 

 

-          POTRDILO o poravnaniakontaciji 30 eur (v svet. službi dobite položnico),

-          za otroke iz družin z najnižjimi dohodki lahko starši zaprosite za delno ali celotno pomoč pri plačilu prispevka v šoli (oddajte prošnjo in priložite Odločbo o otroškem dodatku),

 

-          prijavo oddajte do 1. junija 2017.

 

Prijavnice:

 

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/

 

 

SOCIALNO LETOVANJE OTROK

NA DEBELEM RTIČU 2017

 

1. izmena: od 15.7. do 22.7. 2017

2. izmena: od 22.7. do 29.7.2017

KDO SE GA LAHKO UDELEŽI

 

-          otroci od 1. do 9. razreda,

 

-          otroci, ki imajo socialno indikacijo in ne zdravstvene.

 

Cena, način prijave in drugo je enako kot pri zdravstvenem letovanju.

 

Prijavnice:

 

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/Priloge: