OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Priprava proračuna Občine Škocjan za leto 2021 in 2022

5 december 2020
--:--:--

Spoštovani.

 

Na podlagi 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13,  55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) smo na Občinski upravi Občine Škocjan pristopili k pripravi proračuna za leto 2021 in leto 2022.

V proračun za prihodnji dve leti želimo čim bolj natančno in pravilno planirati odhodke, v ta namen vas prosimo, nam v skladu z priloženimi navodili pošljete vaše predloge, ki bodo bremenili proračun Občine Škocjan v letih 2021 in 2022.

Pri predlogih investicij in investicijskih programov imajo prednost že začete in še nedokončane investicije iz preteklih let in investicije, ki bodo sofinancirane s strani državnega proračuna in proračuna EU.

 

Vaš odgovor pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 21. septembra 2020.

Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE