OBČINA
ŠKOCJAN

POZIV K POSREDOVANJU POROČILA O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH PO JAVNEM RAZPISU ZA LETO 2018 - humanitarne organizacije in društva

25 avgust 2019
--:--:--

4.3.2019

Kot opomnik objavljamo dopis, s katerim vas pozivamo k oddaji poročila o realizaciji programov po Javnem razpisuza sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2018.

 

V skladus Pravilnikom o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan  (Uradni list RS, št. 109/07, 100/08)ter 6. členom Pogodbe o sofinanciranju programov izvajalca v letu 2018 ste kot pogodbena stranka z Občino Škocjan dolžni do konca marca 2019 oddati letno poročilo (vsebinsko in finančno). V kolikor omenjenega ne boste storili, ne morete kandidirati za sredstva občine na javnem razpisu v letu 2019.

Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE