OBČINA
ŠKOCJAN

POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE ŠKOCJAN V SVETU ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN IN SVETU ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

26 januar 2020
--:--:--

22.5.2019

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) ter 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 75/15), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja

 

Povabilo k oddaji predlogov za imenovanje PREDSTAVNIKOV OBČINE ŠKOCJAN V SVETU ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN IN SVETU ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

 

Člane občinskega sveta vabimo k oddaji predlogov za:

-         imenovanje treh (3) predstavnikov občine v svet šole OŠ Frana Metelka Škocjan,

-         imenovanje enega (1) predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.

 

Predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda imenuje Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Predlog naj vsebuje podatke o predstavniku in njegovo pisno soglasje (v prilogi). Za svet šole lahko kot predlagatelj predlagate največ tri kandidate, za svet zavoda zdravstvenega doma pa enega.

 

 

Predloge pošljite ali dostavite na vložišče Občine Škocjan do vključno srede, 29.5.2019, na naslov Občina Škocjan. Do tega dne jih lahko posredujete tudi pisno po pošti ali na elektronski naslov: info@obcina.skocjan.si .

 

 

V prilogi dopis in obrazec.

 

S spoštovanjem,

 

MARTINA KRALJ, l.r.

Predsednica KMVVI

 

Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE