OBČINA
ŠKOCJAN

POVABILO K ODDAJI PREDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD NOVO MESTO

23 oktober 2020
--:--:--

S strani JSKD RS smo bili pozvani k imenovanju predstavnika, iz vrst nosilcev kulturnega življenja v kraju,v Svet Območne izpostave JSKD RS Novo mesto.

 

Vabimo Vas, da pripravite pisni predlog za imenovanje predstavnika Občine Škocjan v Svet Območne izpostave JSKD RS Novo mesto. Pisne predloge predložite občinski upravi do torka, 13. oktobra 2020. Predlog bomo posredovali Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katera bo prejete predloge obravnavala ter podala predlog v potrditev Občinskemu svetu Občine Škocjan na 8. redni seji, ki bo v torek, 27. oktobra 2020.TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE