OBČINA
ŠKOCJAN

Poslovanje krajevnih uradov od 1.7.2019 do 31.8.2019

1 junij 2020
--:--:--

 


Številka:                091-2/2019-19

Datum:                  6. 6. 2019

 

Zadeva:                Poslovanje krajevnih uradov v poletnem času

 

 

Spoštovani,

 

sporočamo vam, da krajevni uradi Šentjernej, Škocjan, Šmarjeta in Žužemberk, zaradi koriščenja letnih dopustov in zagotavljanja nemotenega poslovanja na sedežu upravne enote ne bodo poslovali v času od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019.  

 

Vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, stranke lahko opravljajo na sedežu Upravne enote Novo mesto.

 

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

 

 

Mateja Sotler Štor

     načelnicaTURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE