OBČINA
ŠKOCJAN

PLINIFIKACIJA- JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA V OBČINI ŠENTJERNEJ IN OBČINI ŠKOCJAN

18 junij 2018
--:--:--