OBČINA
ŠKOCJAN

OPTIKA V OBČINI ŠKOCJAN

17 junij 2019
--:--:--

11.7.2018

GRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

RUNE-SI d.o.o. gradi najsodobnejše optično omrežje zelo velikih hitrosti (večje od 1 Gb/s) za vse potencialne uporabnike na redko poseljenih območjih v Sloveniji, na katerih sicer obstoječi operaterji telekomunikacij nimajo tržnega interesa graditi lastna omrežja.

 

ODPRTO OMREŽJE

Storitve bo uporabnikom v omrežju ponujalo več različnih ponudnikov. Uporabnik bo imel možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev zanj najugodnejši, saj upravitelj omrežja vsem operaterjem storitev zagotavlja enakopravni dostop in najem omrežja pod enakimi pogoji. V primeru nezadovoljstva s trenutnim ponudnikom, bo imel uporabnik možnost njegove zamenjave.

 

Pomembno:

Do storitev v omrežju RuNe bodo lahko dostopali samo tisti uporabniki, ki bodo naročili izgradnjo priključka in priključeni na optično infrastrukturo RuNe.

 

KAJ JE POTREBNO ZA PRIKLJUČITEV VAŠEGA DOMA NA OPTIČNO INFRASTRUKTURO?

Na spletnem naslovu www.ruralnetwork.eu:

•        Preverite, ali je vaš naslov vključen v projekt RuNe

•        Izpolnite obrazec za izgradnjo priključka, ki je hkrati soglasje za dostop in izdelavo notranje optične inštalacije v bivalnem objektu.

•        Po prejemu vašega zahtevka vas bo v kontaktiral tehnični oddelek RuNe in vam zagotovil potrebne podatke o izvedbi priključka.

•        Sledi podpis pogodbe o izgradnji priključka in plačilo priključnine

•        Nato RuNe zgradi vaš priključek do vaše hiše in izvede potrebne notranje inštalacije.

•        Ko je priključek zgrajen po lastni izbiri izberete ponudnika in z njim sklenete pogodbo za storitve.

 

 

 

KAJ ZAJEMA PLAČILO PRIKLJUČNINE ZA IZGRADNJO PRIKLJUČKA

Financiranje celotne izgradnje omrežja RuNe zagotovi nosilec projekta sam, uporabniki plačajo samo notranjo hišno inštalacijo v enkratnem znesku 150 EUR (DDV vključen) in vključuje:

-          montažo optičnega kabla znotraj hiše;

-          priklop optičnega modema pri stranki;

-          preizkus delovanja povezave.

 

Po izvedbi priključka stranka postane lastnik vse notranje inštalacije.

 

ALI LAHKO DOBIM PRIKLJUČEK RuNe POZNEJE?

Uporabnikom, ki priključka v času gradnje RuNe omrežja priključka ne bodo naročili, bo optični priključek RuNe samo omogočen (ne bo zgrajen do hiše). Uporabniki lahko priključek naročijo in dobijo kadarkoli. Strošek izgradnje priključka bo v primeru poznejšega naročila bistveno višji kot med gradnjo celotnega omrežja RUNE.

 

KONTAKT

www.ruralnetwork.eu

dominik.salamon@ruralnetwork.eu

marko.salamon@ruralnetwork.eu

 

Kontakt na občinski upravi: URŠULA BEVEC, 07 38 46 303,

ursula.bevec@obcina-skocjan.si

 

 

Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE