OBČINA
ŠKOCJAN

Obvestilo o ponovnem osebnem vročanju odločb za NUSZ

19 januar 2018
--:--:--