OBČINA
ŠKOCJAN

Obvestilo o ponovnem osebnem vročanju odločb za NUSZ

18 oktober 2018
--:--:--