OBČINA
ŠKOCJAN

Obvestilo o ponovnem osebnem vročanju odločb za NUSZ

22 april 2018
--:--:--