OBČINA
ŠKOCJAN

Obvestilo o ponovnem osebnem vročanju odločb za NUSZ

22 oktober 2017
--:--:--