OBČINA
ŠKOCJAN

LOKALNE VOLITVE 2018 - Naši koraki

22 april 2019
--:--:--

15.10.2018

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je razpisal splošne lokalne volitve 2018, ki bodo v nedeljo,
18.11.2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018.
 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Škocjan je uredniški odbor, na seji dne
12.10.2018, sprejel pravila o odmeri brezplačnega prostora, namenjenega predstavitvi županskih kandidatov/k in
kandidatnih list za volitve v Občinski svet Občine Škocjan.
 
Uredniški odbor je sprejel naslednje sklepe:
- županski kandidatki oziroma kandidatu je namenjena ½ (polovica) strani,
- posamezni listi za volitve v občinski svet je namenjena ¼ (četrtina) strani.
 
Zadnji rok za oddajo gradiva je 2.11.2018.
 
V primeru, da želi posamezni županski kandidat/ka oziroma kandidatna lista za občinski svet daljšo predstavitev,
se le-ta zaračunava po veljavnem ceniku. Vrstni red predstavitev bo v enakem zaporedju kot bo določila
Občinska volilna komisija.
 
Uredniški odbor


TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE