OBČINA
ŠKOCJAN

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan

19 november 2018
--:--:--

13.8.2018

Priloge: