OBČINA
ŠKOCJAN

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan

18 oktober 2018
--:--:--

13.7.2018

Priloge: