OBČINA
ŠKOCJAN

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan

21 marec 2019
--:--:--

13.7.2018

Priloge: