OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

20 september 2021
--:--:--

23.9.2019

Občane obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v prostorih Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije, in sicer med uradnimi urami: v ponedeljek med 8. in 11. uro ter med 12. in 15. uro, sreda med 8. in 12. uro ter med 13. in 17. uro, petek med 8. in 11. uro.

 

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

 

Javna predstavitev modelov vrednotenjabo potekala dne 15. oktobra 2019 od 10. do 13. ure v prostorih Mestne občine Novo mesto, Rotovž, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto.

 

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan ali skeniranega na elektronski naslov info@obcina-skocjan.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.
Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI