OBČINA
ŠKOCJAN

Arhiv: Novice

25 maj 2019
--:--:--
2019


Pogoji za plakatiranje za volitve v Evropski parlament 26.5.2019


... Več
25.1.2019   

URADNI PREVZEM PRILOŽNOSTNE POŠTNE ZNAMKE


  Danes smo imeli v sklopu Knobleharjevega leta uradni prevzem priložnostne poštne znamke ob 200. obletnici rojstva slovenskega misijonarja in raziskovalca Belega Nila dr. Ignacija Knobleharja. Z obiskom so nas počastili direktor Pošte Slovenije, PE Celje, gospod Cveto Sršen, odgovorni kustus in muzejski svetnik iz Slovenskega etnografskega muzeja dr. Marko Frelih, novomeški škof msgr. Andrej Glava... Več
30.1.2019   

249,2 MIO EUR RAZVOJNIH SPODBUD


  V letu 2019 bodo na voljo sredstva na obnovo turističnih objektovter različna področja internacionalizacije in razvoja. Več o predvidenih objavah razpisov MGRT si preberite TUKAJ. ... Več
6.2.2019   

FOTOGRAFSKI NATEČAJ OBČINE ŠKOCJAN »KNOBLEHAJREVO LETO 2019«


FOTOGRAFSKI NATEČAJ OBČINE ŠKOCJAN »KNOBLEHAJREVO LETO 2019«   Občina Škocjan v okviru praznovanja Knobleharjevega leta 2019 objavlja fotografski natečaj na temo: »KNOBLEHARJEVO LETO 2019«. Ideja natečaja je poskušati s svojimi fotoaparati ujeti v večnost in zapisati trenutke, motive, razglede in druge zanimivosti, ki se bodo dogodile ob praznovanju Knobleharjevega leta 2019.... Več
27.2.2019   

Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja


... Več
27.3.2019   

OBVESTILO STARŠEM PRIKAZ CEN VRTCA NAŠE IN SOSEDNJIH OBČIN PO TRENUTNEM STANJU


Sprejejem cene programov (CP) na 3. Seji Občinskega sveta, dne 27.3.2019   Osnovna šola Frana Metelka Škocjan je izračunala cene programov v vrtcu Radovednež in ga poslala v obravnavo in sprejem na Občinski svet Občine Škocjan. Cena je izračunana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšo... Več
28.3.2019   

Prikaz cen vrtca naše in sosednjih Občin po trenutnem stanju


... Več
22.5.2019   

POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE ŠKOCJAN V SVETU ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN IN SVETU ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO


Na podlagi 21. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) ter 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 75/15), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja   Povabilo k oddaji predlogov za imenovanje PREDSTAVNIKOV OBČINE ŠKOCJAN V SVETU ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN IN SVETU ZAVODA ZDRAVSTVENI DO... Več
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE