OBČINA
ŠKOCJAN

Arhiv: Novice

18 oktober 2018
--:--:--
2018


Sofinanciranje šolnin RIC NM


... Več

Ponudba za nakup kart - opera Rigoletto v Škocjanu 17.6.2018 - Knobleharjevo 2018


  Občina Škocjan nadaljuje s tradicijo organizacije vrhunskih kulturnih prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika – KNOBLEHARJEVO. Letos bomo v sodelovanju z Glasbenim gledališčem FIGARO d.o.o., uprizorili operno predstavo Rigoletto (Giuseppe Verdi).   Nakup kart je možen v času poslovanja na Občini Škocjan, tel. št. 07/38-46-300, preko podjetja Figaro d.o.o., tel. &s... Več

Srečanje podjetnikov in obrtnikov Občine Škocjan 2018


  SREČANJE PODJETNIKOV OBČINE ŠKOCJAN 2018 V četrtek, 10. maja 2018, smo v sklopu malega gospodarstva v Občini Škocjan organizirali srečanje podjetnikov, obrtnikov ter drugih pravnih oseb z dejavnostjo z namenom približevanja državnih in občinskih pomoči k lažjemu poslovanju in vodenju podjetja.   Občina Škocjan usmerja svoje aktivnosti k pridobivanju zaupanja podjetnikov, ter da bi s t... Več

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Škocjan v času državnozborskih volitev


... Več

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Škocjan v času referendumske kampanje o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT)


... Več

Letovanje otrok DPM Mojca


... Več

Letovanje otrok na Debelem Rtiču - OZRK NM


  ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU 2018   ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK. LETOVANJE DEBELI RTIČ      1. izmena: od 8. 7. do 15. 7. 2018             2. izmena: od 15. 7. do 22. 7. 2018   POGOJI LETOVANJA -         otroci od 1. do 9. razreda s pogostimi zdravstveni... Več

Aktivnosti VGC SKUPAJ RIC Novo mesto - marec, april 2018


... Več

Delavnice RIC - VGC Skupaj - september, oktober 2018


... Več
21.2.2018   

Razvoj kolektivne blagovne znamke DOBROTE DOLENJSKE in priložnost za lokalne proizvajalce in ponudnike najrazličnejših produktov in storitev


Razvoj kolektivne blagovne znamke DOBROTE DOLENJSKE in priložnost za lokalne proizvajalce in ponudnike najrazličnejših produktov in storitev     Občina Škocjan je s 1. januarjem 2018 kot partner pričela sodelovati pri projektu, ki ga skupaj z občino Šentrupert, občino Mirna peč in Zavodom Novo mesto izvaja Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, lastnik blagovne znam... Več
4.4.2018   

KRATKOTRAJNO DELO – BREZPLAČNA POMOČ DRUŽINSKIH ČLANOV


Kratkotrajno delo opredeljuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno , ki v 17.  členu  določa kratkotrajno delo kot izjemo, ki se ne šteje kot zaposlovanje na črno.   ... Več
4.4.2018   

VABILO - TRŽENJE SKOZI PRODAJNI LIJAK


V  torek, 17. aprila 2018, ob 13. uri, v predavalnici OOZ Novo mesto, Foersterjeva ul. 10, 8000 Novo mesto. Delavnica traja 2 uri in je za vse udeležence brezplačna.     ... Več
30.5.2018   

Varstvo osebnih podatkov


V skladu z določili 37. člena  Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je župan Občine Škocjan  imenoval mag. Renato Zatler,  CIPP/E (www.dataofficer.si)  za pooblaščeno osebo za varst... Več
5.6.2018   

Vabilo na predstavitev "Javnega razpisa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018"


Vabilo na predstavitev. ... Več
4.7.2018   

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2018


Rok za prijavo: 1.10.2018     Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 43/2017) objavlja     JAVNI RAZPIS   ododeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjanv letu 2018 ... Več
11.7.2018   

OPTIKA V OBČINI ŠKOCJAN


GRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA RUNE-SI d.o.o. gradi najsodobnejše optično omrežje zelo velikih hitrosti (večje od 1 Gb/s) za vse potencialne uporabnike na redko poseljenih območjih v Sloveniji, na katerih sicer obstoječi operaterji telekomunikacij nimajo tržnega interesa graditi lastna omrežja.   ODPRTO OMREŽJE Storitve bo uporabnikom v omrežju ponujalo več različnih ponudnikov. Uporabnik bo imel m... Več
13.7.2018   

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan


... Več
13.8.2018   

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan


... Več
10.10.2018   

Zaposlitev za določen čas: SVETOVALEC ZA UPRAVNE ZADEVE IN OBČINSKI SVET


Stevilka: 110-0005/2018 Datum: 10.10.2018 Rok za prijavo: 26.10.2018   Skladno z 26. členom Zakona o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 — popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - pz-F, 52/16 in 15/17 - odi. US) Občina Škocjan vabi zainteresirane, da oddajo informativne prošnje za zasedbo delovnega mesta   SVETOVALEC ZA UPRAVNE ZADEVE IN OBČINSKI SVET za določen čas, za ča... Več
15.10.2018   

Javno naročilo »Izgradnja kanalizacije Dolnja Stara vas GTC Škocjan«


... Več
15.10.2018   

LOKALNE VOLITVE 2018 - Naši koraki


Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je razpisal splošne lokalne volitve 2018, ki bodo v nedeljo, 18.11.2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018.   Na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Škocjan je uredniški odbor, na seji dne 12.10.2018, sprejel pravila o odmeri brezplačnega prostora, namenjenega predstavitvi županskih kandidatov/k in ... Več
17.10.2018   

Brezplačna izobraževanja na SPOT svetovanje


Na SPOT Svetovanju JV Slovenija organizirajo brezplačna izobraževanja. Več v priloženih dokumentih. ... Več