OBČINA
ŠKOCJAN

LOKALNE VOLITVE 2018

17 junij 2019
--:--:--

18.7.2018

 

Lokalne volitve bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Morebitni drugi krog pa bo potekal 2. decembra 2018.

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOCJAN

 
 
RAZGLAS za volitve župana Občine Škocjan na rednih lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2
 
 
RAZGLAS za volitve članov Občinskega sveta Občine Škocjan na rednih lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvestilo_posamezniku_o_obdelavi_osebnih_podatkov

 

 

OBRAZCI ZA PODPORO VOLIVCEV:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-podporo-volivcev-lokalne-volitve-2018

 

NAVODILA IN ROKOVNIK:

 

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-lokalne-volitve-2018

 

KANDIDIRANJE IN OBRAZCI:

 

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018

 


 

OBLIKE GLASOVANJA

 

 

 

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2431/navodilo-o-obrazcih-za-dajanje-podpore-v-postopku-kandidiranja-na-lokalnih-volitvah/#II.

 

 

Najpogostejša vprašanja in dogovori v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/vprasanja_in_odgovori/

 

 

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

 

 

 

 

Razpis lokalnih volitev 2018 
 
 
Sklep o določitvi volišč

 

 

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
 
 
 
 
 

Obrazci župan

 

 
 

Obrazci občinski svet

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE