OBČINA
ŠKOCJAN

LOKALNE VOLITVE 2018

16 avgust 2018
--:--:--

18.7.2018

 

Lokalne volitve bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Morebitni drugi krog pa bo potekal 2. decembra 2018.

 

 

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2431/navodilo-o-obrazcih-za-dajanje-podpore-v-postopku-kandidiranja-na-lokalnih-volitvah/#II.

 

 

Najpogostejša vprašanja in dogovori v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/vprasanja_in_odgovori/

 

 

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

 

 

 

 

 

 

Razpis lokalnih volitev 2018