OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Reševalni center

11 april 2021
--:--:--

Pošta, zavarovalnice
Knjižnica
Policija
Reševalni center
Šola, vrtec
Upravna enota
Zdravstvo
Župnijski urad
Zanimive povezave

Civilna zaščita

Naloge civilne zaščite izvaja Uprava Republike Slovenije za civilno zaščito, ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Uprava Republike Slovenije za civilno zaščito med drugim skrbi za pripravo nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, organizira sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter skrbi za njegovo delovanje, usmerjanje in usklajevanje preventivnih ukrepov, razglašanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, dajanje napotkov za ravnanje ob nevarnostih in nesrečah.

KLIC V SILI 112

VEČ O ŠTEVILKI 112

KLIC V SILI 112
Nesreče so lahko zelo različne, pri vseh pa velja naslednje:
- skušajmo ohraniti mirno kri,
- če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim,
- najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče,
- če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Številko 112 pokličite:
1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev;
2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:
• kdo kliče,
• kaj se je zgodilo,
• kje se je zgodilo,
• kdaj se je zgodilo,
• koliko je ponesrečencev,
• kakšne so poškodbe,
• kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ),
• kakšno pomoč potrebujete.

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

Več:
- http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zivljenjskeSituacijeStran.euprava?dogodek.id=9051
- http://www.sos112.si/slo/index.php

POLICIJA

Interventna številka 113
Anonimni telefon 080-1200

GASILCI IN REŠEVANJE

Interventna številka 112

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Interventna številka 112

Gospo- darstvo

Društva

Uporabne informacije

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI