OBČINA
ŠKOCJAN

Kulturna društva

25 avgust 2019
--:--:--

Dobrodelne organizacije
Gasilska društva
Kmetijska društva
Kulturna društva
Športna društva
Turistična društva
Ostala društva

KULTURNO DRUŠTVO BUČKA
 

Naslov društva:
Bučka 2
8276 Bučka
 

Predsednica KD Bučka:
Ljubica Hočevar
Bučka 8
8276 Bučka


Mobilni: 030/329-998
E-pošta: ljubica.hocevar@gmail.com
 

V Kulturno društvo Bučka so vključene naslednje skupine:
 

- Bučenski ramplači
- Cerkveni mešani pevski zbor Bučka
- Dekliška pevska skupina Mesečina


 

BUČENSKI RAMPLAČI
 

Kontakt:
Slavko Pungaršič
Jerman Vrh 6a
8276 Bučka
Tel.: 07 30 91 117
GSM: 041 490 650
E-mail: slavko.pungersic(at)amis.net
 

PREDSTAVITEV SKUPINE
 

Skupina Bučenski ramplači je nastala leta 2002. Prepevajo narodne pesmi s šaljivo vsebino in prinašajo dobro voljo med ljudi vedno in povsod. Njihov prepoznavni znak so značilna glasbila (grablje, kosa, perivnik, lončeni bas, kanta bas, glavnik in znamenita, prek 100 let stara harmonika).
Nastopajo na raznih kulturnih prireditvah, ohcetih in rojstnih dnevih, z veseljem pa se odzovejo tudi povabilu na ramplanje pred godom. V ta namen so se pred leti tudi združili. Skozi glasbo in besedila si prizadevajo ohranjati ljudsko izročilo, običaje in navade iz domačega kraja.
Več: http://bucka.info
 

CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR BUČKA
 

Kontakt:
Tončka Pavšič
Bučka 19
8276 Bučka
Tel.: 07 30 91 00
 

PREDSTAVITEV ZBORA
 

Cerkveni mešani pevski zbor Bučka se ukvarja predvsem z ljudskim cerkvenim petjem. Pojejo ob vseh cerkevnih praznikih, nedeljah in na pogrebih - če je taka želja svojcev, pa tudi na drugih prireditvah v okviru KS Bučka.
 

DEKLIŠKA PEVSKA SKUPINA MESEČINA
 

Kontakt:
Andreja Kocjan
Jerman vrh 19
8276 Bučka
Tel.: 031/779-275
 

Več na http://bucka.info/mesecina/mesecina.html.
 

PEVSKA SKUPINA VOKALNIH 5
 

Kontakt:
Suzana Lavrič
Jerman vrh 6a
8276 Bučka

Tel: 040 695 800

e-pošta: lavric.suzana@gmail.com


KULTURNO DRUŠTVO DR. IGNACIJA KNOBLEHARJA ŠKOCJAN
 

Naslov društva:
Škocjan 35
8275 Škocjan
 

Predsednica društva:
Sonja Povše Krmc
Mobilni: 031 688 887
E-pošta: sonja.povse.krmc@gmail.com
 

 

V Kulturnem društvu dr. Ignacija Knobleharja Škocjan delujejo skupine, ki so se uveljavile v širšem slovenskem prostoru in žanjejo pohvale in odličja stroke.

 

Usklajeno delujejo vsi organi kulturnega društva. Številni člani kulturnega društva, vsak po svoje - a s skupnimi močmi - dosegajo smele cilje in prispevajo svoj delček v bogat vrč kulturnega ustvarjanja v škocjanski dolini.
 

Skupaj bomo našo dolino še naprej bogatili s kulturnimi biseri, o katerih se dober glas razlega daleč naokoli.

 

Glavna naloga kulturnega društva je pomoč pri organizaciji prireditev in povezovanje skupin v celoto, ki je tudi navzven razpoznavna.

 

V okviru Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan aktivno deluje sedem skupin oz sekcij:

  • Cerkveni Mešani pevski zbor Dobrava (CMePZ Dobrava),
  • Fantje z vasi (FZV),
  • Folklorna skupina Plamen (FS Plamen)
  • Otroška Folklorna skupina Plamen,
  • Knobleharjev sklad,
  • Pevska skupina Plamen (PS Plamen) in
  • Rogisti.

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:
 

- Sonja Povše Krmc, predsednica

- Robert Dulc, podpredsednik

- Mateja Robek Zaletelj, tajnica

- Melita Pavlič, blagajničarka

- Fanika Martinčič, CMePZ Dobrava

- Jože Krmc, Fantje z vasi

- Sašo Plut, FS plamen

- Franc Smrekar, Knobleharjev sklad

- Maja Kovačič, PS Plamen

- Bojan Jerman, Rogisti

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:
 

- Člani: Gregor Povše - predsednik, Boris Cvelbar, Anton Krmc


- Namestnika: Romana Zaletelj, Ludovik Gorenc
 

NADZORNI ODBOR:
 

- Jerneja Kic - predsednica,
- Majda Krmc,
- Martin Strašek.

 

 

CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR DOBRAVA

 

Kontakt:
Fanika Martinčič
Dobrava pri Škocjanu 57
8275 Škocjan
Tel.: 07 30 81 362
E-pošta: martincic.fani@gmail.com
 

PREDSTAVITEV ZBORA:

 

Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava je bil ustanovljen leta 1993.  Šteje 18 pevcev in so vsi člani Kulturnega društva Dr. Ignacija Knobleharja Škocjan. Vse od začetka ustanovitve je umetniški vodja  zbora Fanika Martinčič.

 

DELOVANJE ZBORA:

 

Zbor je bil ustanovljen  iz potrebe po prepevanju pri  nedeljski sv. maši na podružnici Otok, ki je trajalo vse do ukinitve maše to je 15 let. V tem času se je zbor redno vsako leto udeleževal cerkvenih revij, vseskozi pa je  aktivno sodeloval tudi na vseh prireditvah v  domačem kraju, v občini pa  že takoj od njene ustanovitve naprej. Prav tako je zbor v tem času deloval na raznih prireditvah tudi zunaj občine, posebej smo ponosni, da smo sodelovali z eminentnim zborom Pomlad iz Novega mesta.

 

DOSEŽKI ZBORA:

 

Zbor je v svojem dolgoletnem delovanju širil svoj repertuar, ne samo pri sakralni glasbi, ampak glede na   potrebe do petja na raznih prireditvah tudi s prepevanjem ljudskih in umetnih pesmi. Tako se je zbor prav skrbno pripravil na vsakoletno prireditev "Knobleharjevo" in za to priliko vsako leto pripravil po dve novi pesmi. Vsako leto zbor pripravi tudi samostojni koncert  z gosti.

 

Zbor je v času svojega delovanja prejel kar dve priznanji Javnega sklada RS iz Novega mesta in sicer  za 15.letnico delovanja bronasta Gallusova priznanja, in dne 21.4.2013 za 20 letnico delovanja srebrna Galusova priznanja in priznanje Občine Škocjan. Ob 20.letnici delovanja je zbor izdal prvi samostojni album, ki vsebuje cerkvene in domovinske pesmi.

 

CILJI ZBORA:

 

Zbor glede na dolgoletno delovanje in bogate izkušnje še vedno želi aktivno  delovati v okviru kulturnega društva, občine in izven nje, pri tem pa se še naprej  truditi za kakovostno zborovsko petje in nove dosežke.

 

Umetniška vodja: Fanika Martinčič
 


LJUDSKI PEVCI FANTJE Z VASI
 

Kontakt:
Jože Krmc
Osrečje 27
8275 Škocjan
Tel.: 07 30 91 094
GSM: 041 392 411
E-pošta: fantjezvasi1@gmail.com
 

PREDSTAVITEV SKUPINE
 

Pevsko skupino ljudskih pevcev Fantov z vasi sestavljajo člani Jože Krmc, Franc Oberč, Franc Žnidaršič, Ivan Švigelj, Jože Kic, Rudi Miklavčič, Jože Giodani, Silvo Pajk in Franc Pelko.
 

Umetniški vodja: Jože Krmc
Blagajnik: Franc Žnidaršič
Tajnik: Franc Oberč
 

ZGODOVINA SKUPINE
 

Fantje z vasi so se prvič sestali leta 1996 na Miklavžev večer z namenom, da bi se družili in prepevali ljudske pesmi. Že v naslednjem letu so začeli zbirati in zapisovati pesmi in se jih učiti pesmi. Hodili so na domove starejših ljudi, ki so jim jih prepevali in jih ob njihovem petju tudi arhivirali na avdiotrakove.
 

Po nekaj mesecih druženja so pričeli nastopati po celi Sloveniji. Do konca leta 1998 so zbrali že preko petdeset pesmi in z njimi nastopili na srečanjih ljudskih pevcev.

V velik navdih sta fantom prof. Mirko Ramovš iz instituta SAZU v Ljubljani in g. Jože Ašič, predsednik Kulturnega društva Anton Slomšek v Sevnici, ki sta ljudskim fantom svetovala, kako zbirati in arhivirati slovenske ljudske pesmi, kar jim je bilo v veliko pomoč.
 

Njihove prve pesmi so posneli za arhiv inštituta SAZU in za potrebe narodno zabavnih oddaj radia Ognjišče v letu 1999. Še istega leta so posneli in izdali svojo prvo CD-ploščo in kaseto s petindvajsetimi pesmimi.
 

DOSEŽKI SKUPINE
 

Fantje z vasi imajo zbranih in zapisanih okoli 405 ljudskih pesmi. Izdali so že pet avdiokaset in pet zgoščenk s po petnajstimi pesmi (skupaj 75 pesmi) in pesmarico s sto pesmimi.
 

Fantje so ponosni tudi na dva svoja velika projekta: to sta dva dokumentarna filma na videokasetah in na DVD-jih. Prva dokumentarna videokaseta se imenuje »NOCOJ JE PA EN LEP VEČER« in zajema kulturno, stavbno in etnološko dediščino Občine Škocjan in širšo Dolenjsko ter petnajst ljudskih pesmi z naše okolice. Druga dokumentarna videokaseta se imenuje »OD ZEMLJE DO KRUHA« in zajema kulturno, stavbno in etnološko dediščino pri pridelavi žita od oranja do kruha in tja do svetega Martina.
 

Škocjanski ljudski pevci so sodelovali na regijskem srečanju ljudskih pevcev, dvakrat pa so se udeležili državnega tekmovanja ljudskih pevcev. Za svoje trdo delo so prijeli že dve medobčinski priznanji in ob stoletnici Prostovoljnega gasilskega društva Škocjan so prejeli tudi bronasto plaketo.
 

Danes pa Fantje z vasi pripravljajo novo dokumentarno videokaseto, ki pa bo obudila in ohranila praznovanje božično-novoletnih praznikov v skromnih odlomkih naših dedov in babic z naslovom »OD ADVENTA DO TREH KRALJEV«.
 

CILJI SKUPINE
 

Njihov najpomembnejši cilj je, da bi zbrali in posneli čim več ljudskih pesmi in ljudskih izročil in s tem bi ohranili in arhivirali svoja prizadevanja. Tako bi tudi njihovi in naši vnuki videli, kako je bilo nekoč lepo, pa čeprav so naši predniki trdo delali za vsakdanji kruh.
 

FOLKLORNA SKUPINA PLAMEN

 

Kontakt:
 

 

Kulturno društvo dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, Škocjan 35

8275 Škocjan

GSM: 040 817 812 (Petra Kic)

E-pošta:  plamen.fs@gmail.com

Spletno mesto Facebook: Folklorna skupina Plamen

 


Umetniški vodja: Marko Vidmar
 

 

PREDSTAVITEV IN DEJAVNOST SKUPINE
 

Folklorna skupina Plamen je bila ustanovljena leta 1999 in predstavlja enega od stebrov ohranjanja kulturne dediščine v občini Škocjan in okolici. Zaščitni znak skupine so dolenjski plesi, stkani v splete, ki jih pripravljajo priznani strokovnjaki s področja slovenskega ljudskega izročila. Poleg različnih postavitev spletov z Dolenjske pleše skupina tudi plese s Štajerske, Goričkega, Bele krajine … Prav tako je skupina znana po ubrani ljudski pesmi.

 

S svojimi živahnimi in pestrimi nastopi je skupina poleg domačega poslušalstva v Sloveniji osvojila že tudi občinstvo izven meja domovine, v Rusiji, Franciji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, rada pa se odzove tudi drugim vabilom. Za svoje delo in prispevek k ohranjanju kulture domačega okolja je bila skupina že večkrat nagrajena. 

 

DOSEŽKI SKUPINE
 

Poleg številnih nastopov pomemben del dejavnosti skupine predstavlja ohranjanje ljudskih običajev ter kulturne dediščine nasploh. Eden pomembnejših projektov skupine je bil tudi projekt, poimenovan Izdelava avtohtone noše škocjanske doline s konca 19. stoletja, v okviru katerega je skupina pridobila nove, avtohtone škocjanske noše. Pri projektu je sodelovala priznana strokovnjakinja s področja etnologije in oblačilne kulture dr. Marija Makarovič.

 

Vsako leto skupina izvede tudi celovečerni letni koncert, kjer se predstavi z različnimi spleti, igranjem na doma izdelana glasbila in večglasnim petjem. Celovečerne koncerte z zelo raznolikim programom izvaja tudi drugod po Sloveniji. Kot animator občinstva je skupina v preteklosti nastopila tudi v oddajah »Boš videl kaj dela Dolen'c«, »Pri Joževcu z Natalijo«, na Festivalu Slovenska polka in valček, ter v oddaji "Na zdravje!", ki jih je snemala RTV Slovenija. 

 

CILJI SKUPINE
 

Skupina si želi povečati število članov, izvajati kakovostne nastope tako v domačem kraju kot drugod po Sloveniji, se udeleževati revij folklornih skupin, gostovati v tujini, izdelati narodne noše drugih pokrajin. To je le nekaj načrtov, ki jih skupina želi uresničiti v prihodnosti. 

 

 

LOVSKI ROGISTI IZ ŠKOCJANA
 

Kontakt:
Bojan Jerman
Hrastulje 36
8275 Škocjan
Tel.: 07 30 77 020
Gsm: 041 772 315
e-naslov: jermanbojan(at)yahoo.com
 

PREDSTAVITEV SKUPINE
 

Skupina ima zelo pisano druščino članov, v njej igrajo tako osnovnošolci kot upokojenci.
 

Člani skupine:
• Bojan Jerman, umetniški vodja ter ustanovni član,
• Boris Cvelbar,
• Gregor Kaplan,
• Uroš Komljanec,
• Mojca Janežič in
• Denis Janežič.
 

ZGODOVINA SKUPINE
 

Rogisti ZLD Novo mesto iz Škocjana so začeli preigravati na lovske rogove leta 1992. Od takrat so nanizali preko 500 nastopov po celotnem ozemlju Slovenije. Skupina je bila temelj lovske glasbe na Dolenjskem, saj je po dvajsetih letih igranja na lovske rogove po Sloveniji prenesla ta delček kulture na dolenjsko zemljo. Iz omenjene skupine sta se na samostojno pot podali še dve skupini, tako da se je lovska glasba na Dolenjskem močno zakoreninila. Letu 2005 so se rogisti udeležili 1. mednarodnega tekmovanja na Slovenskem in na njem osvojili zlati rog, kar je najvišje možno priznanje.
 

PEVSKA SKUPINA PLAMEN
 

Kontakt:
Maja Kovačič
Gsm: 041 381 981
E-pošta: nuska.keglovic(at)gmail.com
 

Umetniška vodja:
Sabina Pirnar
Gsm: 031 334 182
E-pošta: sabina.pirnar(at)gmail.com
Spletno mesto: http://www.plamen-skocjan.si
 

PREDSTAVITEV SKUPINE
 

Pevska skupina Plamen združuje 15 deklet in deluje pod okriljem KD Škocjan na Dolenjskem. Skupina se je zaradi ohranjanja slovenske ljudske tradicije usmerila v petje tro- in štiriglasnih predvsem slovenskih ljudskih pesmi v priredbah. Repertoar obsega tudi tuje ljudske, črnskoduhovne, zabavne, umetnostne ter dalmatinske pesmi. Od leta 2003 je umetniški vodja Sabina Pirnar iz Škocjana, tudi sicer dolgoletna članica skupine. Je edina od pevk, ki se tudi poklicno ukvarja z glasbeno dejavnostjo, ostale le ljubiteljsko. Posebnost skupine je nastop v dolenjski ohcetni noši ter igranje na glavnike, pojejo pa tudi na poročnih slovesnostih.
 

ZGODOVINA SKUPINE
 

Skupina se je osnovala v začetku leta 1997 iz cerkvenega otroškega zborčka Slavčki, njene korenine segajo v leto 1988. Leta 1999 je bila na njihovo pobudo ustanovljena Folklorna skupina Plamen, ki še danes uspešno deluje.
 

DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI SKUPINE
 

Pevska skupina Plamen sodeluje z različnimi glasbenimi skupinami (Vodomec, komorni orkester Tartini, ansambel Vandrovci) in pihalnimi orkestri (Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, PO Šentjernej) ter posameznimi glasbeniki ob posebnih projektih (Nace Junkar, Olga Gracer), udeležuje se tudi medobmočne pevske revije odraslih zborov v Novem mestu itd. Vsako leto ima tridnevne intenzivne vaje nekje izven domačega kraja. Nastopa na različnih prireditvah v domači občini, odzove pa se tudi na druga povabila v Sloveniji in v tujini.
 

DOSEŽKI SKUPINE
 

Skupina se lahko pohvali z nastopom v oddaji Tistega lepega popoldneva, v kateri so dekleta na povabilo RTV SLO1 zapele in zaigrale na glavnike. Prav tako so se samostojno predstavile v oddaji Na zdravje, kjer so zapele s pevcem Tomažem Domicljem. Sodelovale so s skupino Vodomci in z g. Janijem Lipičnikom, ki je posnel njihove prve demo posnetke. Leta 2006 je skupina posnela svojo prvo zgoščenka, v kateri so strnjene različne pesmi, ki zadovoljijo prav vsak okus še tako zahtevnega poslušalca, saj združujejo ljudske, narečne pesmi, pa tudi bolj moderne pesmi, predstavila pa jo je na radijskih postajah širom po Sloveniji. Skupaj z ansamblom Vandrovci so dekleta posnela Pesem za mir in se z njo predstavile na prireditvah Novoletni videomeh v Kamniku, Klicu dobrote ter v oddaji Pri Joževcu z Natalijo. Za pesem Hčerka s'm hčerke je pevska skupila posnela tudi videospot. Skupina se je v okviru Zveze Slovencev leta 2006 prvič udeležila tudi gostovanja v Banja Luki.
 

CILJI SKUPINE
 

Skupina pripravlja koncert ob 10. letnici Pevske skupine Plamen, ki bo 27. oktobra v Škocjanu, na katerem se bo predstavila tudi v novih oblekah. Še naprej želi ohranjati ljudsko izročilo s prepevanjem ljudskih, črnskoduhovnih, zabavnih ter drugih pesmi, pridobiti in izvajati lastne skladbe ter priredbe že uveljavljenih skladb.
 


 

 

KNOBLEHARJEV SKLAD
 

Knobleharjev sklad je bil ustanovljen z namenom ohranjanja spomina na velikega rojaka občine Škocjan, dr. Ignacija Knobleharja, misijonarja in raziskovalca Belega Nila in širjenja kulturne zavesti o njegovem delovanju.

 

Kontakt:
Robert Dulc
Gsm: 051 616 255
E-pošta: rofleks@gmail.com
 


 

ANSAMBEL POGUM
 

Kontakt:
Andrej Jurečič
Zloganje 30a
8275 Škocjan
Tel.: 07 30 77 037
andrej(at)siol.net
 

PREDSTAVITEV
 

Člani:
• Andrej Jurečič - kitara, vokal,
• Mitja Jurečič - bas kitara, vokal,
• Emil Šinkec - vokal, kitara,
• Darko Poglajen - vokal,
• Dejan Vene - harmonika, vokal.
 

ZGODOVINA
 

Ansambel Pogum je bil ustanovljen marca 2000. Skupino sestavljajo mladi postavni fantje, stari v povprečju 23 let. Med člane skupine prištevajo tudi Jožeta Jurečiča, očeta Andreja in Mitja, ki jih usmerja ter jim svetuje na njihovi glasbeni poti, saj že ima izkušnje na področju vodenja.
 

Na glasbenem področju sodelujejo s pisci besedil, kot so g. Ivan Sivec, ga. Majda Rebernik, ga. Fanika Požek, g. Franc Ankerst, ga. Vera Kumprej, ga. Vera Šolinc, g. Jože Galič. Čudovita besedila pa jim uglasbijo priznani slovenski pisci melodij, kot so g. Franci Lipičnik, g. Jože Burnik, g. Tine Lesjak, g. Peter Fink in g. Jože Skubic.

Izdali so že tri projekte. Novembra 2001 so izdali prvo kaseto in CD-ploščo z naslovom Nikoli pozabljena. V maju 2003 je bila izdana druga kaseta in CD-plošča, ki nosi naslov Kozolci, tretja pa septembra 2004 z naslovom Zapoj, prijatelj stari. Ob izidu tretje zgoščenke so imeli drugi promocijski koncert na prostem, ko so v goste povabili znane slovenske glasbenike, kot so Modrijani, Navihanke, Ansambel Roberta Goličnika in Unikat.
 

DOSEŽKI ANSAMBLA
 

V tem času, odkar so vstopili v svet glasbe, so si nabrali številne nagrade z raznih priznanih festivalov po vsej Sloveniji. Lahko se pohvalijo s sedmimi nagrajenimi pesmi ter dvanajstimi nagradami. Naštejmo jih le nekaj: 2001, 1. mesto na festivalu Zaigrajmo in zapojmo, leta 2003; 1. nagrada občinstva na Vurberku ter 2. mesto strokovne žirije, leta 2005: 1. mesto občinstva ter 3. mesto strokovne žirije v Škofji Loki...
Več: www.pogum.com
 

CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠKOCJAN
 

Kontakt:
Slavko Klobučar
Dobruška vas 11
8275 Škocjan
Tel.: 07 30 77 174