OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Društva

19 september 2021
--:--:--

Dobrodelne organizacije
Gasilska društva
Kmetijska društva
Kulturna društva
Športna društva
Turistična društva
Ostala društva

Humanitarno društvo Karitas Župnijska Karitas - Župnijska karitas Škocjan pri Novem mestu


Škocjan 30

8275 Škocjan

Kontakt:
Danica Klobučar
Dobruška vas 10 a
8275 Škocjan
 

PREDSTAVITEV DRUŠTVA
 

Župnijski Karitas so ustanovili januarja 1995. V njej sodeluje 16 aktivnih članov. Skupna srečanja imajo vsak drugi mesec, za tekočo problematiko pa se sproti dogovarjajo. Povezani so tudi z Občino Škocjan, Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan in RK. V veliko oporo in spodbudo jim je gospod župnik.


DEJAVNOSTI in AKTIVNOSTI DRUŠTVA
 

Vodilo njihovega dela je:

  • prisluhniti težavam človeka, ki je zašel v življenjske stiske, in mu pomagati,
  • bolnim in ostarelim skušajo podariti žarek upanja, za lažje sprejemanje bremen, ki jih nalaga življenje,
  • pomagajo skupnosti Cenacolo.

 Njihove vsakoletne akcije:

  • ob materinskem dnevu obiščejo ostarele matere,
  • organizirajo srečanje bolnih in ostarelih s sveto mašo in družabnim srečanjem,
  • v adventnem času obiščejo bolne in ostarele, jim podarijo skromno darilo in voščijo praznike.


Krajevna organizacija Rdečega križa Škocjan
 

Škocjan 35

8275 Škocjan

Kontakt:
Gabrijela Kovač
Škocjan 66
8275 Škocjan
 

PREDSTAVITEV DRUŠTVA
 

KO RK Škocjan je vključena v OZ RK Novo mesto. V društvu se trudijo, da razvijajo njihove ustaljeno delo, to je pripravljanje srečanja starejših občanov, obiski jubilantov, obiski bolnih, obdaritev 70-letnikov, obiski v domu starejših občanov, srečanje krvodajalcev. Med njihove redne dejavnosti spada zagotavljanje pomoči socialno in materialno ogroženim otrokom in družinam, prizadetim ob manjših in večjih elementarnih nesrečah, razvijanje oblik samopomoči. Cilj društva je omiliti socialne stiske njihovih najbolj ogroženih občanov. Njihovim zdravstveno in socialno ogroženim otrokom pomagajo obiskati šolo v naravi in letovanje na morju.

Da lahko program realizirajo, si pomagajo z zbiranjem sredstev s članarino, s sredstvi, zbranimi v Skladu za pomoč ljudem v stiski pri OZ RK Novo mesto, pridobljenimi sredstvi iz občinskega proračuna in priložnostnimi namenskimi zbiralnimi akcijami.
 

Predsednica: Gabrijela Kovač
Tajnica: Martina Granda
 

DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI DRUŠTVA
 

Posebno pozornost posvečajo prostovoljnemu delu. Redno se srečujejo z aktivistkami in poskušajo k sodelovanju pridobiti čim več mladih. Le-te vabijo k delu s širjenjem znanj o pomenu RK med nami. V ta namen tudi tesno sodelujejo z Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan. Mlade vzpodbujajo k prostovoljnemu delu in jih vključujejo v tabor krožkarjev RK.
Občane tudi spodbujajo pri vključevanju v krvodajalske akcije ter v sodelovanju z občino in OZ RK Novo mesto pripravljajo srečanja za krvodajalce.
 

Krajevna organizacija Rdečega križa Bučka
 

Bučka 27

8276 BUČKA
 

PREDSTAVITEV DRUŠTVA
 

Krajevna organizacija RK (KORK) Bučka deluje v okviru Območnega združenja RK Novo mesto in pokriva s svojo dejavnostjo del področja občine Škocjan, kamor sodijo vasi oziroma naselja : Bučka, Jerman vrh, Jarčji vrh, Močvirje, Gorenje Radulje, Dolenje Radulje, Dule, Štrit in Zaboršt. KORK Bučka opravlja izključno humanitarno dejavnost in za opravljanje le-te pridobi del sredstev vokviru Območnega združenja, del na Občini Škocjan, v okviru javnega razpisa za delovanje društevin humanitarnih organizacij, del sredstev pa zberejo s članarino in donacijami oziroma prostovoljnimiprispevki, v različnih akcijah.
 

Predsednica: Jože Mlakar

Tajnica: Ivi Lanišnik

Blagajničarka: Sonja Pokleka
 

DEJAVNOSTI in AKTIVNOSTI DRUŠTVA
 

V svojem okolju spremljajo situacije družin in posameznikov, ki se zaradi različnih vzrokov znajdejo vtežavah, ki se posledično pogosto odražajo tudi na finančnem področju in na različne načinepomagajo blažiti stiske ljudi. K sodelovanju vključujejo tudi mlade, v akcijah sodelujejo s podružnično šolo Bučka in Vrtcem. Posebno skrb posvečajo starostnikom, za katere pripravijo enkrat letno srečanje na Bučki, ob visokihjubilejih pa starostnike tudi obiščejo. Aktivno sodelujejo z OZ RK Novo mesto, ki otrokom iz socialno šibkih družin in otrokom zzdravstvenimi težavami, omogočijo letovanje na morju. Aktivno se vključujejo v akcije, ki jih organizira Rdeči križ Slovenije. Ljudi spodbujajo k dobrodelnosti, k skrbi za soljudi, pozornost namenjajo tudi krvodajalstvu, organizirajo predavanja, ki se jim zdijo zanimiva za krajane, skratka vse njihove aktivnosti sousmerjene v dobrobit krajanov.

Njihovo delo je povsem prostovoljno, aktivistke se redno srečujejo, družijo jih DOBRE MISLI INDOBRA DELA !


Gospo- darstvo

Društva

Uporabne informacije

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI