OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

40-letnica KD dr. I.Knobleharja Škocjan

22 september 2021
--:--:--

5.5.2017

Praznovanje 40-letnice KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan

Škocjan, 05.05.2017, dvorana gostilne Luzar

 

Dovolite, da začnem na začetku, leta 1977. Do tega datuma sva prišle s sedanjo tajnico, Matejo Robek Zaletelj, in sicer sva ga našli na dokumentu z Ajpesa, ki ga dobimo že avtomatsko izpolnjenega in so očitno vanj vnesli stare podatke, s katerimi razpolagajo. Sami tega datuma sicer nismo imeli, saj vodimo dokumente šele od drugega zagona, če lahko tako rečem, in sicer je to od leta 1997.

Torej sva zagledali imeniten datum 5.5.1977 in takoj sva vedeli, da je to datum, ki ga je treba obeležiti. Ker dokumentov o delovanju društva do leta 1997 ni bilo, sem na UE NM podala prošnjo za zgodovinski vpogled. Pripravili so vso dokumentacijo o društvu od njegovega začetka naprej. In našli smo naslednje:

Društvo je delovalo že pred letom 1977, saj smo iz leta 1976 našli poročilo o delu KUD Škocjan, ki ga je društvo poslalo na Zvezo kulturno prosvetnih organizacij občine NM, in sicer dne 14.1.1977. Pisali so tako: Sedež društva je bil tako kot je zdaj spet, na naslovu Škocjan 35. Predsednik društva je bil Roman Čelesnik, tajnik društva Slavka Janežič, blagajnik pa Jerman Jožica. V društvu so delovale tri sekcije, članska sekcija je štela 9 članov, od tega 6 žensk, mladinska sekcija je štela tudi 9 članov, od tega 5 mladenk in pionirska sekcija 21 članov, od tega 17 deklic, skupaj 39 članov, od tega 28 žensk. Za leto 1977 so podali naslednji program: dramska sekcija je uprizorila igro in z njo gostovala v Šentjerneju, Mirni Peči, Šmarjeti in Vavti vasi. Kinosekcija je predvajala 35 filmov za javnost in 4 za osnovno šolo. Izvedli so 5 proslav in organizirali tri koncerte. Ob bogatem delovanju je bilo tako, kot je v današnjem času tudi, finančnih sredstev je bilo premalo. Zato so se obrnili na
Imeli pa so težave s prostorom, saj je bila dvorana takrat v slabem stanju.

06.03.1977 pa so imeli izredni občni zbor, o katerem priča zapisnik: V letu 1977 bo v okviru KUD Škocjan delovala dramska sekcija, pevski zbor Dobrava, kinosekcija, pionirska dramsko-literarna sekcija pri OŠ in recitacijska skupina mladine.

Na konstitutivnem odboru KUD Škocjan dne 06.03.1977 so bili prisotni: Mojstrovič Anton, Zupančič Jože, Kocjan Marija, Janežič Slavka, Jarc Tončka in Čelesnik Roman. Opravičeno odsoten je bil Blažon Tomaž.

Da pa je Kulturno umetniško društvo Škocjan bilo tudi uradno zabeleženo in je lahko delovalo, je bilo potrebno pridobiti še uradno Odločbo. Ta odločba je bila izdana dne 05.05.1977 in je izrekala, da se Kulturno umetniško društvo Škocjan, z delovnim območjem v krajevni skupnosti Škocjan in s sedežem v Škocjanu št. 35, vpiše v register društev in da je društvo uskladilo svoja pravila z zakonom. Predložena so bila nova pravila (statut) in zapisnik občnega zbora. Ta statut je zelo podoben današnjemu, sem pa v njem našla  zanimivost: v 10. členu namreč piše, da je član lahko tujec. Ta odprtost je pohvale vredna!

Če na koncu potegnemo črto, lahko najdemo marsikatero podobnost z današnjim časom. Trudili so se, da bi vključili več mladih, pomembne so bile finance – teh je primanjkovalo, naslov je bil isti kot je zdaj spet – Škocjan 35 – čeprav je bil vmes še v SMC in na Občini, vendar pa imamo mi zdaj prostore urejene in prijetne, odprte za vse.

Do kdaj natančno so bili v društvu aktivni, ni mogoče reči, ker naprej ni nobenih uradnih sprememb, ki bi jih morala Upravna enota NM beležiti in zato delovanje ni sledljivo. Zagotovo pa je bil drugi zagon leta 1997. Takrat so društvu pristopili naslednji občani: Martina Granda, Blaženka Halas in Marija Halas, Martin Kirn, Sonja Krmc, Mirko Lahne, Marjeta Smrekar, Anton Zupet in Metka Prah Zupet. Za predsednico je bila na občnem zboru dne 27.06.1997 izvoljena Anka Blatnik. Od takrat naprej se je društvo imenovalo Kulturno društvo Škocjan in je imelo sedež v SMC- Salezianskem mladinskem centru, Škocjan 30.

 

 

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
dsc_7400
dsc_7408
dsc_7439
dsc_7472
skupna
TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI