OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Ureditev območja ob Radulji

17 oktober 2021
--:--:--

Točen naziv projekta: Ureditev območja ob Radulji

Nosilec operacije: Občina Škocjan

Ostali partnerji v operaciji: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Mizarstvo Mojstrovič, Dušan Mojstrovič s.p.

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):

Projekt vključuje celostno in trajnostno ureditev območja ob Radulji v Škocjanu pod Metelkovim domom. V okviru novih ureditev bo preurejena dostopna pot, ob njej razgledna ploščad kot razgledišče za druženje in opazovanje okolice. Na travniku ob Radulji bo urejena krožna peščena pot. Ob krožni poti bosta urejeni dve izobraževalni točki: tiha opazovalnica in učilnica na prostem ter stopnice za dostop do Radulje. Narejen bo tudi most čez Raduljo, ki bo namenjen za uporabopešcem in kolesarjem, ki bo omogočil prehod tudi invalidom in vozičkom. Programske aktivnosti operacije bodo osredotočene na izobraževalne vsebine (izobraževanja, delavnice), kakor tudi na izvedbo usposabljanja za interpretatorje ter oblikovanje programa interpretacije območja ob Radulji. Območje ob Radulji bo postalo tudi zelena sprehajalno-rekreacijska površina.

Cilj(i) projekta:  
- urediti površine za dvig kakovosti življenja prebivalcev,

- ustvariti nova delovna mesta,

- oblikovati nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma,

- zagotoviti interpretacijo ohranjanja biotske raznolikosti  in varstva kulturne dediščine,

- uvesti nove alternativne oblike mobilnosti,

- oblikovati socialne mreže za opolnomočenje ciljnih skupin,

- izvajati edukacijske vsebine za mlade in osebe s posebnimi potrebami.

 

Pričakovani rezultati operacije:
- celostna ureditev območja ob Radulji v Škocjanu, ki bo z nakupom prenosne izobraževalne opreme v času izvajanja operacije in po njenem zaključku omogočila izvajanje delavnic, usposabljanj, izobraževanj, naravoslovnih dni in oblikovanje interpretacijskih programov za domačine in turiste,

- izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov,

- usposobljeni interpretatorji iz lokalnega okolja, ki bodo v času izvajanja projekta in po zaključku operacije izvajali navedene programe za vse ciljne skupine (zagotavljanje trajnosti projekta),

- večja socialna vključenost skupin z manj priložnostmi (mladi, starejši, invalidi in ostale osebe s posebnimi potrebami) in oblikovane socialne mreže za opolnomočenje navedenih ciljnih skupin,

- obveščanje širše javnosti s promocijskimi materiali ter novinarsko konferenco in po drugih kanalih.

Trajanje projekta: Januar 2021 – Junij 2022

Celotna vrednost projekta: 167.592,04 EUR

Vrednost sofinanciranja partnerja Občine Škocjan: 94.300,31 EUR

Kontakt: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan;
               Rok Petančič,
rok.petancic@obcina-skocjan.si; 07 38 46 303 / 041 450 501

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP:
http://www.program-podezelja.si/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/

 

 

Za vsebino je odgovoren partner Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.