OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

PC GTC Škocjan

19 september 2021
--:--:--

 

KOMUNALNA UREDITEV POSLOVNE CONE GTC ŠKOCJAN       

 

NOSILEC OPERACIJE: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan

OPIS:  Komunalna ureditev poslovne cone GTC Škocjan           

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

REZULTATI                                                                                                                                                                                                                                                  

1. KAZALNIK UČINKA:                                                                                                                                                                                                                                    

                 -   število podprtih investicijskih projektov za ekonomsko - poslovno infrastrukturo: 1                

                 -   površine urejene/dograjene/razširjene ekonomsko-poslovne cone (v ha): 8,59            

2. KAZALNIK REZULTATA:                                                                                                                                                                                                                                              -                 
             -    število novo ustvarjenih delovnih mest 

             -    zasedenost površine s podjetniškimi dejavnostmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FINANČNI NAČRT

                 PP 16015, NRP OB121-08-0018  

                 Ocena investicije:         1.060.812,60     EUR

                 Sofinanciranje:                 819.991,63      EUR     

 

NAČIN FINANCIRANJA                                                                                                                                                                                                                               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

  www.eu-skladi.si