OBČINA
ŠKOCJAN

EU projekti

25 maj 2019
--:--:--

Občina Škocjan se prizadeva za čim bolj učinkovito koriščenje finančnih sredstev iz skladov in drugih virov proračuna Evropske unije. Biti na pravem mestu ob pravem času in si tako zagotoviti čim več uspešno prijavljenih projektov, je cilj uspešnega delovanja vsake občine. To je naša prihodnost in usmerjenost v iskanje dodatnih virov financiranja.

Naši projekti, ki so sofinancirani iz proračuna EU:

 

 

ŠE NEKAJ KORISTIH INFORMACIJ …

Več kot polovica evropskih sredstev se zagotavlja prek petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Sklade skupaj upravljajo Evropska komisija in države EU.

Sredstva skladov so namenjena vlaganju v nova delovna mesta ter v trajnostno in zdravo evropsko gospodarstvo in okolje.

 

Evropski strukturni in investicijski skladi:

  1. Evropski sklad za regionalni razvoj – spodbuja uravnotežen razvoj v različnih regijah EU.
  2. Evropski socialni sklad – podpira programe zaposlovanja po vsej Evropi ter vlaga v človeški kapital – delavce, mlade in vse, ki iščejo zaposlitev.
  3. Kohezijski sklad – financira prometne in okoljske projekte v državah, v katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU. V obdobju 2014–2020 so to naslednje države: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.
  4. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – osredotoča se na reševanje posebnih izzivov, s katerimi se spopadajo podeželska območja EU.
  5. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – spodbuja ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov in pomaga obalnim skupnostim pri diverzifikaciji gospodarstva, s čimer se izboljša kakovost življenja njihovih prebivalcev.

 

Povzeto iz: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_sl

 

 

WiFi4EU – brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane

Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta na javnih mestih. Pobuda WiFi4EU občinam daje možnost, da izkoristijo bone v vrednosti 15 000 evrov. Boni se lahko uporabijo za namestitev opreme za brezžični internet na javnih mestih v občini, ki še nima brezplačne brezžične dostopne točke.

 

Občina Škocjan je za ta namen postavila brezplačni Wi-Fi na naslednjih lokacijah:

-        Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

-        Vežica Škocjan

-        Pošta

-        Metelkov dom

-        Igrala Hrastulje

-        Gasilski dom v Škocjanu

-        Večnamenski prostor v Zavinku

 

Več informacij sledi povezavi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane?lang=sl