OBČINA
ŠKOCJAN

Varstvo osebnih podatkov

2 junij 2020
--:--:--

30.5.2018

V skladu z določili 37. člena  Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je župan Občine Škocjan  imenoval mag. Renato Zatler,  CIPP/E (www.dataofficer.si)  za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, pooblaščeno osebo lahko kontaktirate preko e-pošte info@obcina-skocjan.si  .TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE