OBČINA
ŠKOCJAN

Vabilo na novinarsko konferenco: Predstavitev projekta ZELIŠČARSKI CENTER JUGOVZHODNE SLOVENIJE

1 junij 2020
--:--:--

24.10.2018

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo v Četrtek, 25. 10.2018, ob 10. uri v prostorih PGD Zagrad.

Predstavili vam bomo projekt: ZELIŠČARSKI CENTER JUGOVZHODNE SLOVENIJE

V sodelovanju z DruŠtvom Sonček, Prostovoljnim gesilskim druŠtvom Zagrad, Turističnim druŠtvom Zagrad in Mizarstvom Bajt, se je Občina Skocjan, kot vodilni partner v projektu ZeliŠČarskega centra JV Slovenije, uspešno prijavila na razpis za nepovratna evropska sredstva. Na novinarski konferenci vam bodo Župan Občine Škocjan, g. Jože Kapler in predstavniki partnerjev v projektu predstavili projekt, katerega cilj je bogatiti raznolikost podeželja ter dvigniti kakovost bivanja na podeželju. Velik poudarek v projektu je tudi na povezovanju in sodelovanju z DruŠtvom SonČek in vzpostavitvi povezovalne, izobraŽevalne, tržne, socialne in turistiČne mreŽe.

Po konferenci se bomo sprehodili do Rangusove hiše, kjer bomo imeli kratko predstavitev zelišč in degustacijo zeliščnih namazov in napitkov.

Za udeležbo se vam Že vnaprej prav lepo zahvaljujemo, za vse dodatne informacije pa smo vam z veseljem na voljo.

Kontakt: Občina Škocjan, Škocjan 67, e-mail: blanka.matko@obcina-skocjan.si, ali na tel. 07 38 46 303.

Škocjan, 18. 10.2018

Za Občino Škocjan Župan,

Jože Kapler

Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE