OBČINA
ŠKOCJAN

Delavnica VGC Skupaj - Življenje z otroki

2 junij 2020
--:--:--

24.4.2018

 

Torek, 24. 4. 2018, ob 17. uri

Življenje z otroki

Izvajalka: Ksenija Lorber

Lokacija: Metelkov dom

 

Delavnica je zasnovana tako, da pomaga razumeti in popravljati situacije, v katerih je otrokovo vedenje neustrezno. Uporabljen je pristop socialnega učenja. Delavnica pomaga odraslim poglobiti povezavo z otroki in spodbuja samozavest, odgovornost, odpornost in samospoštovanje; prinese nova »komunikacijska« orodja za takojšnjo uporabo. Poudarjen je tudi pomen vključenosti staršev v učenje, ki ni formalno vezano le na šolo.

 

Projekt sofinancirata MDDSZ in ESS, občina zagotavlja brezplačne prostore in del sredstev za delovanje centra.

 TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE